Pöördumine Hiiumaa majanduse edendamiseks

Hiiumaa Arenduskeskus, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, Hiiumaa Turismiliit ja Hiiumaa Vallavalitsus saatsid 09. aprillil riigile ühispöördumise Hiiumaa majanduse edendamiseks. _________ Pöördumine Hiiumaa majanduse edendamiseks Hiiumaa hindab valitsuse poolt osaks saanud eritähelepanu võitluses Covid-19 viirusega ja jagab eriolukorda juhtiva valitsuskomisjoni seisukohta, et inimeste tervis peab käesolevas kriisis olema esimene prioriteet.   Praegune kriis on selgelt välja toonud Hiiumaa eripärad võrreldes […]

Online platvorm majandusliku kahju teatamisest

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on loonud online platvormi www.kriisiabikeskus.ee Eesti ettevõtetele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid, ja on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viiruspuhangu tagajärjel. Kõik ettevõtted ja vabaühendused on kutsutud üles täitma ankeeti, mis koosneb 14 küsimusest ja võib võtta aega keskmiselt 3-5 minutit. Platvormi kaudu kogutud sisend esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja […]

Hiidlaste koostöökogu kuulutab välja uue taotlusvooru

Algselt pidi tänavu veebruaris avanenud Hiidlaste Koostöökogu taotlusvoor olema selle rahastusperioodi viimane. Kuna aga on mitmeid projekte, mida ei ole eelmiste taotlusvoorude perioodil ellu viidud, siis saab tagasi tulnud vahendite arvelt avada uue taotlusvooru perioodil 23.09-04.10.2019. Avatakse kaks meedet ning suurem osa toetusest suunatakse ettevõtete arengu meetmesse (toetusmeetme maht 155 000 €). Toetuse saamise eelduseks […]

Hiiumaa Ettevõtjate Liidul on uus juhatus

27.juunil 2019 toimus Hiiumaa Ettevõtjate Liidu üldkoosolekul valiti liidu juhatusse uued liikmed: juhatuses jätkavad senised liikmed Kaja Antons ja Agur Nurs ning uute juhatuse liikmetena lisandusid Martin Kagadze, Aivo Kriiska ning Arno Kuusk. 13.augustil 2019 kogunenud Hiiumaa Ettevõtjate Liidu uue juhatuse otsusel saab liidu uueks juhiks Arno Kuusk, kes tänas liidu liikmetele saadetud kirjas nii […]