Tere tulemast!

Kodulehelt leiad põhilise info Hiiumaa Ettevõtjate Liitu puudutavate uudiste, sündmuste ning tegemiste kohta. Kui oled Hiiumaal tegutseva ettevõtte esindaja, oled teretulnud meie tegemistes kaasa lööma.

Seisame ettevõtjate huvide eest

Oleme Hiiumaal tegutsevate ettevõtjate vabatahtlik ühendus, kelle ühine eesmärk on arendada kohalikku ettevõtlust

Oleme partneriks

Oleme partneriks kohalikule omavalitsusele, riigiasutustele ja organisatsioonidele, et esindada kohalike ettevõtjate huve

Toetame ettevõtlikke ideid

Toetame ideid ja tegevusi, mille eesmärk on ettevõtlikkuse arendamine ja teadlikkuse tõstmine Hiiumaal

2022. hooaja viimane ettevõtluse vestlusõhtu peatub ehitusteemadel

Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu koostöös korraldatav vestlusõhtute sari lõpetab sügishooaja teemakohaste juttudega ehitusvaldkonnast. Millise surve all on meie ehitusettevõtjad, kes ühelt poolt peavad püsima kliendiga kokkulepitud eelarves ja ajagraafikus, kuid teisalt on võimetud ette nägema kõiki nüansse pooleaastase või pikema perioodi ehitusmaterjalide kättesaadavuses ja hindades? Kas ja kuidas on kohalik ehitusturg muutunud viimase […]

Kandidaatide esitamine osavallakogusse

Kuni 24. oktoobrini on võimalik esitada kandidaate Hiiumaa osavallakogu liikmeks.Igaühel on võimalus esitada ka enese kandidatuur. Uuel valitsemisperioodil on iga osavallakogu 7-liikmeline ja sinna kuuluvad: kaks selles osavallas elavat valimistel enim hääli saanud volikogu kandidaati; osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja; osavallas tegutsevate kodanikeühenduste või külavanemate esindaja; osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja; osavallas elavate noorte […]

“Aasta tegu 2020” ning “Väike ja visa 2020” laureaadid on selgunud

07. oktoobril 2021 toimus Suuremõisa lossis Hiiumaa ettevõtluspäev ning maakonna ettevõtete ja vabaühenduste tunnustussündmus, kus vabaühendusi, vabatahtlikke ja nende toetajaid tunnustati 17 erinevas kategoorias. Hiiumaa Ettevõtjate Liit on alates 2010. aastast välja andnud tiitleid “Aasta tegu” ning “Väike ja visa”. Tänavused laureaadid:“Aasta tegu 2020” – Elamuskeskuse Tuuletorn avamine“Väike ja visa 2020” – Sõnajala söökla, FIE […]

Liidu üldkoosolek 28. juunil 2021

KUTSE Hiiumaa Ettevõtjate Liidu juhatus kutsub kokku liidu liikmete korralise üldkoosoleku.Aeg: 28. juuni 2021 kell 15Asukoht: Kärdla Kuursaal (Kärdla sadam) ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:1. 2020. majandusaasta aruanne2. 2021. aasta tegevused ja eelarve3. Muud küsimused Koosolekut alustame külalistega Hiiumaa vallavalitsusest ja Hiiumaa Arenduskeskusest, et üheskoos vaadata üle mõned ettevõtlusega seotud teemad. Ootame aktiivset osavõttu! HEL juhatus

Hiiumaa vallavalitsus kutsub toetama valgusetendust

Kärdla keskväljakul toimub aastavahetusel ilutulestiku asemel valgusetendus koos trummi-showga. Etenduses on erinevad liikuvad värvilised valgused, laserid, tossumasinad, sädememasinad, leegimasinad ja tossusambamasinad. Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütleb, et ilutulestikust loobudes vähendame müra- ja õhureostust ning säästame loomi: “Soovides olla rohesaar, tuleb meil käituda keskkonnateadlikult ja leida meie enda poolt kõrgelt väärtustatud looduskeskkonna hoidmiseks seda kahjustavatele tegevustele […]

Pöördumine Hiiumaa majanduse edendamiseks

Hiiumaa Arenduskeskus, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, Hiiumaa Turismiliit ja Hiiumaa Vallavalitsus saatsid 09. aprillil riigile ühispöördumise Hiiumaa majanduse edendamiseks. _________ Pöördumine Hiiumaa majanduse edendamiseks Hiiumaa hindab valitsuse poolt osaks saanud eritähelepanu võitluses Covid-19 viirusega ja jagab eriolukorda juhtiva valitsuskomisjoni seisukohta, et inimeste tervis peab käesolevas kriisis olema esimene prioriteet.   Praegune kriis on selgelt välja toonud Hiiumaa eripärad võrreldes […]

Online platvorm majandusliku kahju teatamisest

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on loonud online platvormi www.kriisiabikeskus.ee Eesti ettevõtetele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid, ja on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viiruspuhangu tagajärjel. Kõik ettevõtted ja vabaühendused on kutsutud üles täitma ankeeti, mis koosneb 14 küsimusest ja võib võtta aega keskmiselt 3-5 minutit. Platvormi kaudu kogutud sisend esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja […]

Hiidlaste koostöökogu kuulutab välja uue taotlusvooru

Algselt pidi tänavu veebruaris avanenud Hiidlaste Koostöökogu taotlusvoor olema selle rahastusperioodi viimane. Kuna aga on mitmeid projekte, mida ei ole eelmiste taotlusvoorude perioodil ellu viidud, siis saab tagasi tulnud vahendite arvelt avada uue taotlusvooru perioodil 23.09-04.10.2019. Avatakse kaks meedet ning suurem osa toetusest suunatakse ettevõtete arengu meetmesse (toetusmeetme maht 155 000 €). Toetuse saamise eelduseks […]

Hiiumaa Ettevõtjate Liidul on uus juhatus

27.juunil 2019 toimus Hiiumaa Ettevõtjate Liidu üldkoosolekul valiti liidu juhatusse uued liikmed: juhatuses jätkavad senised liikmed Kaja Antons ja Agur Nurs ning uute juhatuse liikmetena lisandusid Martin Kagadze, Aivo Kriiska ning Arno Kuusk. 13.augustil 2019 kogunenud Hiiumaa Ettevõtjate Liidu uue juhatuse otsusel saab liidu uueks juhiks Arno Kuusk, kes tänas liidu liikmetele saadetud kirjas nii […]