Kuni 24. oktoobrini on võimalik esitada kandidaate Hiiumaa osavallakogu liikmeks.
Igaühel on võimalus esitada ka enese kandidatuur.

Uuel valitsemisperioodil on iga osavallakogu 7-liikmeline ja sinna kuuluvad:

  • kaks selles osavallas elavat valimistel enim hääli saanud volikogu kandidaati;
  • osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja;
  • osavallas tegutsevate kodanikeühenduste või külavanemate esindaja;
  • osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja;
  • osavallas elavate noorte vähemalt 16 aastane esindaja.
  • osavallas elavate eakate vähemalt 65 aastane esindaja.

Osavallakogu liikmeks võib olla inimene, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi osavallas ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku osavallakogu töös osalemiseks.
Kandidaadi üle seadmise ettepanekus peab kirjas peab olema:

  • kandidaadi nimi, keda esitatakse ja tema kontaktandmed;
  • keda kandidaat osavallakogus esindab: noored, eakad, ettevõtjad, kodanikuühendused/külavanemad;
  • võimalusel kandidaadi kirjalik nõusolek osavallakogu töös osalemiseks;
  • esitaja nimi ning kontaktandmed.

Ettepanek tuleb saata konkreetse osavalla meiliaadressile:
emmaste@hiiumaa.ee,
kaina@hiiumaa.ee,
pyhalepa@hiiumaa.ee,
kardla@hiiumaa.ee,
korgessaare@hiiumaa.ee.

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.