Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on loonud online platvormi www.kriisiabikeskus.ee Eesti ettevõtetele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid, ja on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viiruspuhangu tagajärjel.

Kõik ettevõtted ja vabaühendused on kutsutud üles täitma ankeeti, mis koosneb 14 küsimusest ja võib võtta aega keskmiselt 3-5 minutit.

Platvormi kaudu kogutud sisend esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja teistele osapooltele, et seda kasutada riikliku abipaketi koostamiseks. Samuti analüüsivad jooksvalt ka tulemusi maakondlikud arenduskeskused, et kaardistada enda maakonna ettevõtjate ja vabaühenduste hetkeolukorda ning otsivad võimalusi nende toetamiseks.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest, mis on kogutud perioodil 18.03-24.03 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks, platvorm avatuks ka pärast seda.

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.