Online platvorm majandusliku kahju teatamisest

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on loonud online platvormi www.kriisiabikeskus.ee Eesti ettevõtetele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid, ja on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viiruspuhangu tagajärjel. Kõik ettevõtted ja vabaühendused on kutsutud üles täitma ankeeti, mis koosneb 14 küsimusest ja võib võtta aega keskmiselt 3-5 minutit. Platvormi kaudu kogutud sisend esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja […]